خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه پلاک ثبتی_جانمایی پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه پلاک ثبتی_جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه پلاک ثبتی_جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه پلاک ثبتی_جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه پلاک ثبتی_جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک و پیدا کردن آدرس ملک از روی پلاک ثبتی سند میباشد و اگر شخصی سندی داشته باشد که وضعیت یا موقعیت دقیق ملک آن مشخص نباشد یا زمینی دارد که درمورد حدود و همسایگی آن یا مساحت و متراژ …

توضیحات بیشتر »