خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

بایگانی برچسب: تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود که منظور از نقشه مصوب شهرداری نقشه ای می باشد که مورد تایید شهرداری می باشد و با ارائه این نقشه می توان از شهرداری جواز ساخت و ساز دریافت کرد. تهیه …

توضیحات بیشتر »