خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت

بایگانی برچسب: تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به شهرداری

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به شهرداری

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به شهرداری به این صورت می باشد که در صورتی که مالک بخواهد ساخت و سازی در ملک انجام دهد ممکن است شهرداری مالک را به تهیه نقشه دو خطی موظف کند تا برای ملک جواز ساخت و ساز صادر شود. تهیه نقشه دو …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به ثبت

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به ثبت

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به ثبت را حتما بایستی به یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد تا در نتیجه این نقشه با دقت و کیفیت بالایی تهیه گردد و زمانی لازم است نقشه دو خطی تهیه گردد که ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و مساحت وضع …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت مناطق ۲۲ گانه تهران

تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت مناطق 22 گانه تهران

تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت مناطق ۲۲ گانه تهران با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرزهای خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در …

توضیحات بیشتر »