خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت مناطق 22 گانه تهران

بایگانی برچسب: تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت مناطق 22 گانه تهران

تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت مناطق ۲۲ گانه تهران

تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت مناطق 22 گانه تهران

تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت مناطق ۲۲ گانه تهران با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرزهای خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در …

توضیحات بیشتر »