خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند از عهده یک متخصص بر می آید به طور کلی در صورت نا معلوم بودن دیوارکشی ملک و یا مشخص نبودن آدرس ملک قدیمی لازم است به متخصص مراجعه گردد تا وی عملیات جانمایی پلاک ثبتی را انجام دهد. کارشناس رسمی دادگستری فرد دارای …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ عرصه را می توان به یک کارشناس رسمی دادگستری سپرد. برای تهیه این نقشه این متخصص ابتدا جانمایی پلاک ثبتی را با استفاده از پلاک ثبتی مندرج در سند و اسناد و مدارک ثبتی که استخراج می کند، انجام خواهد …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند با دقت بالایی باید انجام شود تا حدود دقیق و ثبتی ملک روی زمین مشخص گردد و تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از اسناد و مدارک ثبتی ملک انجام می شود و در نتیجه باعث مشخص شدن حدود ثبتی املاک خواهد …

توضیحات بیشتر »