خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه با مراجعه به فردی متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه می باشد. این فرد متخصص برای تهیه این نقشه ابتدا عملیات جانمایی پلاک ثبتی را با دسترسی به اسناد و مدارک ثبتی انجام می دهد و سپس با مشخص شدن آدرس …

توضیحات بیشتر »