خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ عرصه را می توان به یک کارشناس رسمی دادگستری سپرد. برای تهیه این نقشه این متخصص ابتدا جانمایی پلاک ثبتی را با استفاده از پلاک ثبتی مندرج در سند و اسناد و مدارک ثبتی که استخراج می کند، انجام خواهد …

توضیحات بیشتر »