خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه با مراجعه به فردی متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه می باشد. این فرد متخصص برای تهیه این نقشه ابتدا عملیات جانمایی پلاک ثبتی را با دسترسی به اسناد و مدارک ثبتی انجام می دهد و سپس با مشخص شدن آدرس …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ توسط یک فرد متخصص و مجرب همانند کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه خواهد بود. این متخصص با مهر و امضای خود به نقشه اعتبار لازم برای انجام امور ثبتی می دهد. زمانی این نقشه درخواست می گردد که موقعیت ملک …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد انجام می گیرد تا حدود اربعه ملک حاصل شود و جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از پلاک ثبتی انجام می شود و سپس حد و مرز ملک مشخص می شود و در نهایت نقشه یو تی ام تهیه خواهد شد …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد به این منظور انجام می شود که چهار گوشه ملک روی زمین مشخص شود و این کار با استفاده از شماره ملک (پلاک ثبتی) انجام میگیرد به طوری که مساحت و ابعاد ملک با سند منطبق باشند و پلاک ثبتی …

توضیحات بیشتر »