خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و یا امور ثبتی به این صورت انجام می شود که کارشناسان رسمی دادگستری عکس های هوایی را از دو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح تهیه میکنند و با استفاده از …

توضیحات بیشتر »

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دولت ملکی را به عنوان اراضی ملی تشخیص داده است و این ملک را تصاحب کرده است و مالک سابق برای این که ملک خود را پس بگیرد باید جانمایی اراضی ملی را روی عکس هوایی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام به منظور تشخیص اراضی ملی از اراضی کشاورزی به کار می رود. در صورتی که اراضی شخصی ملی تشخیص داده شود در این صورت توسط دولت تصاحب خواهد شد و مالک برای اعتراض به این رای بایستی تامین دلیل برای …

توضیحات بیشتر »