خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی برای این انجام می شود که بتوانیم اراضی ملی را از اراضی کشاورزی تشخصی دهیم.اراضی ملی به زمین هایی گفته می شود که در آن کشاورزی انجام نشده است یعنی زمین هایی که سابقه کشاورزی ندارند و حالت طبیعی خود راحفظ کرده اند …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و یا امور ثبتی به این صورت انجام می شود که کارشناسان رسمی دادگستری عکس های هوایی را از دو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح تهیه میکنند و با استفاده از …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام به منظور تشخیص اراضی ملی از اراضی کشاورزی به کار می رود. در صورتی که اراضی شخصی ملی تشخیص داده شود در این صورت توسط دولت تصاحب خواهد شد و مالک برای اعتراض به این رای بایستی تامین دلیل برای …

توضیحات بیشتر »