خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک اپارتمان نقشه برداران رسمی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک اپارتمان نقشه برداران رسمی

تهیه نقشه تفکیک اپارتمان نقشه برداران رسمی

تهیه نقشه تفکیک اپارتمان نقشه برداران رسمی

تهیه نقشه تفکیک اپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی به منظور به دست آمدن مساحت و متراژ دقیق هر واحد از آپارتمان انجام میشود. از تفکیک برای اخذ سند تک برگ بعد از پایان ساخت آپارتمان استفاده می شود. همچنین برای به دست آوردن مساحت و متراژ دقیق هر واحد …

توضیحات بیشتر »