خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها

بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت تنها از عهده یک متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و زمانی نیاز است به طور ارادی به این کارشناس برای تعیین مساحت واحد آپارتمان مراجعه کرد که افراد بخواهند معامله پیش خرید انجام دهند و بدلیل نامعلوم بودن مساحت …

توضیحات بیشتر »