خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد

بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و کارشناس برای انجام این کار با تجهیزات لازم نقشه برداری نقاط مختلف واحدها را برداشت می کند که از جمله …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار برای معاملات به این منظور این انجام می شود که برای انجام معامله اصولی بخواهیم مساحت دقیق هر واحد آپارتمان را تهیه کنیم. چون معامله به صورت پیش فروش می باشد خریدار و فروشنده ازمساحت دقیق واحدها بیخبر هستند و پس از …

توضیحات بیشتر »

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری بعد و حین ساخت آپارتمان تهیه می گردد تا در نتیجه متراژ و مساحت دقیق و واقعی هر یک از واحد های آپارتمانی حاصل گردد. از این اطلاعات پس از اخذ پایانکار برای صدور سند تک برگ استفاده میشود و همچنین قبل …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق به نحوی باید انجام شود که مساحت و متراژ هر واحد با دقت و صحت بالا به دست بیاید و این کار فقط از عهده یک متخصص بر می آید و کارشناس رسمی دادگستری در این حوزه متخصص میباشد و توانایی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه با بالا ترین دقت انجام می شود تا در نهایت مساحت و متراژ دقیق هر واحد از آپارتمان حاصل شود. این نقشه حتما باید توسط یک متخصص تهیه شود زیرا تفکیک بسیار دقیق و تخصصی است و یکی از اشخاصی که از عهده …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی به منظور تعیین مساحت هر واحد از برج های مسکونی و مشخص شدن مساحت و ابعاد قسمت های مشاعی آپارتمان توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ هر واحد برج به این صورت می باشد که انجام تفکیک برای به دست آورن مساحت واحد های آپارتمان و قسمت های مشاعی در آپارتمان می باشد که باید با دقت بالا تهیه شود تا مساحت بدست آمده از واحدها بطور …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری انجام می شود تا مساحت و متراژ دقیق هر واحد به دست بیاید. در واقع طبق روال مالک به منظور اخذ سند تک برگ برای هر واحد از برج باید به اداره ثبت اسناد مراجعه کنند و در این زمان …

توضیحات بیشتر »