خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری

بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی به منظور تعیین مساحت هر واحد از برج های مسکونی و مشخص شدن مساحت و ابعاد قسمت های مشاعی آپارتمان توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری انجام می شود تا مساحت و متراژ دقیق هر واحد به دست بیاید. در واقع طبق روال مالک به منظور اخذ سند تک برگ برای هر واحد از برج باید به اداره ثبت اسناد مراجعه کنند و در این زمان …

توضیحات بیشتر »