خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند

بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در صورتی که بخواهیم یک واحد آپارتمانی را که به صورت پیش فروش میباشد را پیش خرید کنیم برای اینکه معامله ای درست و آگاهانه داشته باشیم باید مساحت دقیق …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ هر واحد برج به این صورت می باشد که انجام تفکیک برای به دست آورن مساحت واحد های آپارتمان و قسمت های مشاعی در آپارتمان می باشد که باید با دقت بالا تهیه شود تا مساحت بدست آمده از واحدها بطور …

توضیحات بیشتر »