خانه / بایگانی برچسب: تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی

بایگانی برچسب: تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی برای ارائه به دادگاه جهت حل اختلافات ملکی بر سر حدود مرز های ملک با انجام تفسیر عکس های هوایی تهیه می شود و عکس های هوایی توسط سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح تهیه می …

توضیحات بیشتر »