خانه / بایگانی برچسب: تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

بایگانی برچسب: تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک با انجام عملیات پلاک ثبتی ممکن است. در واقع اگر که آدرس ملک معلوم نباشد در این صورت برای معلوم کردن آدرس ملک باید پلاک اصلی و فرعی ملک بررسی گردد و سپس حدود ثبتی ملک مشخص گردد در واقع …

توضیحات بیشتر »