خانه / بایگانی برچسب: تفسیر عکس هوایی

بایگانی برچسب: تفسیر عکس هوایی

بررسی وجود عارضه و بنا با تفسیر عکس هوایی

بررسی وجود عارضه و بنا با تفسیر عکس هوایی

بررسی وجود عارضه و بنا با تفسیر عکس هوایی زمانی لازم است انجام شود که برای مثال اراضی زراعی تشخیص داده شود و مالک اراضی قصد انجام ساخت و ساز در اراضی خود را داشته باشد در اینصورت اگر اثبات شود در گذشته در اراضی بنا وجود داشته است در …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در موقعیت

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در موقعیت

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص با این هدف انجام می شود تا مشخص گردد در یک قطعه ای از زمین در سالهای پیش بنا و ساختمان وجود داشته است و حالا به دلایل مختلف اثری از آن نیست و از این تفسیر عکس ها می …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در زمان

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در زمان مشخص

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در زمان مشخص  از عهده فرد متخصص بر می آید در واقع ممکن است لازم شود که وجود بنا را در اراضی اثبات نمود برای اثبات وجود بنا بایستی عکس هوایی تفسیر و بررسی گردد. تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی و تعیین زیر کشت بودن یا نبودن

تفسیر عکس هوایی و تعیین زیر کشت بودن یا نبودن

تفسیر عکس هوایی و تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین برای تعیین سابقه احیا مورد استفاده قرار می گیرد و به منظور تشخیص ملی بودن یا کشاورزی بودن اراضی میباشد در واقع برای تعیین سابقه احیا زمین میتوان از تفسیر عکس هوایی منطقه ای که ملک در آن قرار …

توضیحات بیشتر »

تشخیص اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس هوایی

تشخیص اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس هوایی

تشخیص اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس هوایی ممکن می باشد به طور کلی اراضی موات زمین هایی هستند که در آن سابقه عمرانی و احیا در گذشته و همچنین حال وجود ندارد. افراد نمی توانند مالک اراضی موات باشند و در صورتی که اراضیشان موات شناخته شود …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی و گزارش کارشناس دارای صلاحیت

تفسیر عکس هوایی و گزارش کارشناس دارای صلاحیت

تفسیر عکس هوایی و گزارش کارشناس دارای صلاحیت برای دادگاه اختلافات ملکی باید توسط متخصص با تجربه تهیه شود که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بهترین افراد برای انجام این کار می باشند در واقع تفسیر عکس های هوایی برای اثبات موضوعی در دادگاه انجام می شود …

توضیحات بیشتر »

تشخیص موات و غیر موات زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیر موات زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیر موات زمین از تفسیر عکس هوایی و توسط فرد متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن میباشد و اراضی موات به زمین هایی گفته می شود که سابقه عمران و آبادانی در آن وجود ندارد و تفسیر عکس هوایی از عهده فرد متخصص و با تجربه ای …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل اراضی دارای سابقه احیا

تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل اراضی دارای سابقه احیا

تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل اراضی دارای سابقه احیا زمانی لازم است انجام شود که دولت اراضی را ملی اعلام کرده باشد و مالک اراضی به این رای دولت اعتراض داشته باشند و برای تعبیر و تفسیر عکس هوایی حتما باید به یک فرد متخصص و مورد اعتمادی مثل …

توضیحات بیشتر »

حل اختلافات ملکی با منابع طبیعی با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی با منابع طبیعی با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی با منابع طبیعی با تفسیر عکس هوایی به این صورت می باشد که وقتی دولت ملکی را به عنوان اراضی ملی تشخصی دهد آن را تصاحب میکند سند آن را باطل می کند،در این صورت اگر مالک بخواهد ملک خود را باز پس گیرد باید به کاشناسان …

توضیحات بیشتر »