خانه / بایگانی برچسب: تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای وجود یا عدم وجود بنا

بایگانی برچسب: تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای وجود یا عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای وجود یا عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای وجود یا عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای وجود یا عدم وجود بنا به این صورت می باشد که با استفاده ازاین عکس ها مالک می تواند اثبات کند که درملک خود بنایی وجود دارد یانه به طور مثال اگر اراضی مجاور ملک مورد نظر به محدوده ملک تجاوز کرده باشد مالک …

توضیحات بیشتر »