خانه / بایگانی برچسب: تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

بایگانی برچسب: تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش

تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش

تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش توسط فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری برآورد میشود و تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان انجام میشود تا در نتیجه مساحت و متراژ دقیق و واقعی هر یک از واحد های آپارتمانی حاصل شود. تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش …

توضیحات بیشتر »