خانه / بایگانی برچسب: تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام

بایگانی برچسب: تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه یو تی ام برای صدور سند مالکیت

تهیه نقشه یو تی ام برای صدور سند مالکیت

تهیه نقشه یو تی ام برای صدور سند مالکیت به این صورت می باشد که اگر کسی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت از مالک یک سری مدارک می خواهد که مهم ترین آن تهیه نقشه یو تی …

توضیحات بیشتر »

نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت

نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت

نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.در واقع اگر مالکی بخواهد در ملک خود ساخت و سازی انجام دهد باید مساحت و موقعیت وضع موجود ملک را مشخص کند تا بنایی که قرار است ساخته شود …

توضیحات بیشتر »

تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام

تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام انجام میگیرد تا موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی ام حاصل شود و در واقع هیچ ملکی را با آن مختصات نمی توانید روی زمین پیدا کنید و به عبارت دیگر منحصر به فرد می باشد و ممکن است …

توضیحات بیشتر »