خانه / بایگانی برچسب: تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس

بایگانی برچسب: تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری ممکن است این متخصص به تمامی اطلاعات ثبتی دسترسی دارد و با توجه به نقشه و اطلاعات ثبتی ملک آدرس و حدود ملک را مشخص خواهد کرد. پس از مشخص شدن آدرس و حدود اربعه قطعه ثبتی مورد نظر …

توضیحات بیشتر »