خانه / بایگانی برچسب: تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای املاک در تهران

بایگانی برچسب: تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای املاک در تهران

سند تک برگ عرصه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

سند تک برگ عرصه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

سند تک برگ عرصه ملک و تهیه نقشه یو تی ام با این هدف تهیه می گردد تا اطلاعات فنی ملک همانند مساحت، ابعاد و همچنین موقعیت منحصر به فرد ملک حاصل گردد در واقع در اسناد تک برگ تمامی این اطلاعات با دقت بالا درج می گردد پس تهیه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک گمشده

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک گمشده

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک گمشده توسط فردی متخصص و مجرب همچون کارشناس رسمی دادگستری ممکن است و کارشناس پیش از تهیه این نقشه می بایست عملیات جانمایی پلاک ثبتی را انجام دهد تا در نتیجه آدرس و حدود ملک معلوم گردد سپس نقشه یو تی ام با …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک در صورتی انجام می شود که مساحت و ابعاد وضع موجود ملک بزرگتر از مساحت درج شده درسند باشد در این صورت باید نقشه یو تی ام تهیه شود و موقعیت و مساحت دقیق ملک مشخص شود و قسمتهای اضافه ملک …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران یا همان نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری که در نقشه دو هزارم شهر تهران جانمایی میشود و این نقشه حتما باید توسط یک فرد مخصص تهیه گردد تا در نهایت با دقت بالایی این نقشه تهیه گردد و مورد قبول …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران به منظور تثبیت موقعیت املاک در اداره ثبت می باشد در واقع برای اینکه برای املاک سند تک برگ صادر شود مالک باید برای ملک نقشه یو تی ام تهیه کند تا موقعیت دقیق ملک مشخص شود و این نقشه باید مورد …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک به منظور تعیین حدود مرز های ملک برای جلوگیری از تجاوز املاک مجاور و همچنین مشخص شدن موقعیت دقیق حدود مرزهای ملک تهیه میشود. همچنین باتهیه نقشه یو تی ام و ارائه آن به اداره ثبت برای ملک سند تک برگ …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام اداره ثبت به منظور اخذ سند تک برگ

نقشه یو تی ام اداره ثبت به منظور اخذ سند تک برگ

نقشه یو تی ام اداره ثبت به منظور اخذ سند تک برگ تهیه می شود و نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی دقیق ملک و محاسبه مساحت و طول و عرض ملک و بدست آوردن حدود مرز های ملک با املاک مجاور تهیه می شود و با ارائه …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام اخذ سند مالکیت با ماده ۱۴۷

نقشه یو تی ام اخذ سند مالکیت با ماده 147

نقشه یو تی ام اخذ سند مالکیت با ماده ۱۴۷ برای املاکی که سند مالکیت ندارند، تهیه میگردد تا بتوان با استفاده از این ماده قانون از طریق اداره ثبت اسناد اقدام به اخذ سند تک برگ کرد و نقشه یو تی ام از عرصه ملک (کل زمینی که ساختمان …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران علاوه بر قطعه مشاعی برای قطعه مادر نیز باید نقشه یو تی ام تهیه شود تا موقعیت قطعه مشاع درملک مادر نیز مشخص شود .در واقع درنقشه های یو تی ام املاک مشاعی هم باید موقعیت قطعه مشاعی و هم …

توضیحات بیشتر »