خانه / بایگانی برچسب: تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری

بایگانی برچسب: تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و یا نقشه برداری قابل انجام میباشد و تصحیح سند تک برگ به دلیل خطای موجود در سند تک برگ انجام میشود تا خطای موجود در سند اصلاح گردد و بتوان سند تک برگ دقیق را برای حدود اربعه ثبتی ملک اخذ …

توضیحات بیشتر »