خانه / بایگانی برچسب: تصحیح سند توسط کارشناس رسمی

بایگانی برچسب: تصحیح سند توسط کارشناس رسمی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی زمانی که مالک ملزم به تهیه نقشه وضع موجود با سند شود و در صورتی که مساحت سند با مساحت وضع موجود مطابقت نداشته باشد بایستی این عمل  برای سند ملک انجام شود و در صورتی که مساحت وضع موجود بزرگ تر باشد …

توضیحات بیشتر »