خانه / بایگانی برچسب: تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس

بایگانی برچسب: تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی به این صورت میباشد که گاهی ممکن است پیش بیاید که ملک مجاور و همسایه ملک شما به حدود ملک شما تجاوز کرده است و همین امر باعث دعوا و اختلافات فراوانی شود و شما جهت ارائه مدرک برای دادگاه باید موقعیت ملک …

توضیحات بیشتر »