خانه / بایگانی برچسب: تبدیل سند مشاعی به سند تک برگ و نقشه UTM

بایگانی برچسب: تبدیل سند مشاعی به سند تک برگ و نقشه UTM

تبدیل سند مشاعی به سند تک برگ و نقشه UTM

تبدیل سند مشاعی به سند تک برگ و نقشه UTM

تبدیل سند مشاعی به سند تک برگ و نقشه UTM برای مشخص کردن حدود و اضلاع و مساحت دقیق ملک مشاعی و همچنین تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین سپس تثبیت آن بکار میرود در صورتی که سهم هر یک از شرکا ملک مشاعی مشخص باشد در این …

توضیحات بیشتر »