خانه / بایگانی برچسب: تامین دلیل برای سابقه احیا زراعی

بایگانی برچسب: تامین دلیل برای سابقه احیا زراعی

تامین دلیل برای سابقه احیا زراعی توسط کارشناس رسمی

تامین دلیل برای سابقه احیا زراعی توسط کارشناس رسمی

تامین دلیل برای سابقه احیا زراعی توسط کارشناس رسمی دادگستری جهت ارائه به دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد.در واقع اگر ملکی توسط دولت جزو منابع ملی تشخیص داده شود و دولت آن را تصاحب کند مالک برای پس گرفتن ملک خود باید با استفاده از تفسیر عکس های هوایی،کشاورزی …

توضیحات بیشتر »