خانه / بایگانی برچسب: بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

بایگانی برچسب: بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری بایستی انجام شود در واقع ممکن است پرونده ثبتی ملک مربوط به مغایرت بین ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و مساحت وضع موجود باشد در این صورت برای بررسی این پرونده لازم است به متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود …

توضیحات بیشتر »