خانه / بایگانی برچسب: انجام طرح شهرداری در شهر و تهیه نقشه یو تی ام ملک

بایگانی برچسب: انجام طرح شهرداری در شهر و تهیه نقشه یو تی ام ملک

انجام طرح شهرداری در شهر و تهیه نقشه یو تی ام ملک

انجام طرح شهرداری در شهر و تهیه نقشه یو تی ام ملک

انجام طرح شهرداری در شهر و تهیه نقشه یو تی ام ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کرد و کارشناس با بررسی مدارک،مختصات یو تی ام گوشه های ملک را برداشت می کند و نقشه یو تی ام ملک را تهیه کرده و آن را …

توضیحات بیشتر »