خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی

بایگانی برچسب: انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی سند در تهران

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی سند در تهران

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی سند در تهران با استفاده از اسناد قدیمی ملک همانند سند دفترچه ای، بنچاق، قولنامه و همچنین اسناد ثبتی ملک همانند نقشه ثبتی ملک انجام میشود و در واقع اگر که آدرس ملک نا معلوم باشد لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود این …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی بایستی به یک فرد متخصص سپرده شود در واقع ممکن است ملک با آدرس نا معلوم وجود داشته باشد در اینصورت  لازم است برای یافتن آدرس ملک قدیمی جانمایی پلاک ثبتی انجام شود برای انجام این عملیات می توان به …

توضیحات بیشتر »