خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی پلاک ثبتی سند های شاهنشاهی

بایگانی برچسب: انجام جانمایی پلاک ثبتی سند های شاهنشاهی

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی و شاهنشاهی

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی و شاهنشاهی

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی و شاهنشاهی تنها زمانی لازم است انجام شود که آدرس و یا حدود اربعه ملک بر روی زمین نا مشخص باشد در اینصورت است که برای معلوم نمودن این مجهولات انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی ضروری است و برای انجام این عملیات تخصصی …

توضیحات بیشتر »