خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی

بایگانی برچسب: انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری به این جهت انجام می شود که تعداد پارکبنگ های سالم و ناسالم مشخص شود در واقع هر پارکینگ یک گنجایشی دارد و باید فاصله مشخصی با پارکینگ های دیگر داشته باشد برای همین باید جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط …

توضیحات بیشتر »