خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس

بایگانی برچسب: انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع پارکینگ های آپارتمان باید طبق قوانین و مقرراتی ساخته شود و در صورت رعایت کردن این قوانین پارکینگی از این آپارتمان حذف نخواهد شد در واقع باید ابعاد و مساحت …

توضیحات بیشتر »