خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی ملک

بایگانی برچسب: انجام جانمایی ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک با بررسی اسناد قدیمی موجود و همچنین اسناد ثبتی امکان پذیر میباشد و انجام اینکار در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی میباشد در واقع کارشناس با بررسی و استخراج اسناد و مدارک قدیمی می تواند موقعیت و آدرس …

توضیحات بیشتر »

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک به این منظور انجام می شود که موقعیت ملک روی زمین مشخص شود و با تفسیر عکسهای هوایی اطلاعات مهم را می توان از این عکس ها استخراج کرد که از جمله این اطلاعات مهم،تشخیص و شناسایی عوارض و تعیین حدود …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک انجام می شود تا ملک بر روی حدود ثبتی خود تثبیت شود. جانمایی پلک ثبتی با استفاده از اسناد و مدارک موجود و ثبتی ملک انجام می شود و در نتیجه با اسخراج نقشه های ثبتی که کروکی های قدیمی هستند میتوان موقعیت …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک بدین منظور است که در واقع تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای جانمایی ملک و ارائه تامین دلیل به دادگاه  و تعیین وجود یا عدم وجود یک بنا در یک موقعیت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود. انجام تفسیر …

توضیحات بیشتر »