خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ

بایگانی برچسب: انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد , برای انجام جانمایی ملک تفسیر عکس هوایی انجام می گیرد و در نتیجه با تفسیر عکس هوایی و جانمایی آن بر روی زمین در نتیجه حدود اربعه ملک معلوم می شود …

توضیحات بیشتر »