خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی ملک توسط کارشناس

بایگانی برچسب: انجام جانمایی ملک توسط کارشناس

انجام جانمایی ملک برای صدور سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای صدور سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای صدور سند تک برگ مورد استفاده قرار می گیرد در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام و ارائه آن به اداره ثبت برای ملک سند تک برگ صادر می شود و نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی به این منظور میباشد که موقعیت دقیق ملک با دستگاه و تجهیزات دقیق تعیین شود و با تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص می شود و با تهیه نقشه یو تی ام مختصات جهانی ملک تثبیت میشود. انجام جانمایی …

توضیحات بیشتر »