خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی و تفسیر

بایگانی برچسب: انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی و تفسیر

انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی و تفسیر

انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی و تفسیر

انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی و تفسیر آن توسط کارشناس قابل انجام است در واقع در صورتی که دولت زمین هایی را ملی به حساب بیاورد، آن را تصاحب خواهد کرد و در این صورت مالک میتوان با فراهم کردن مدارکی نسبت به این رای اعتراض کند …

توضیحات بیشتر »