خانه / بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک در تهران

بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک در تهران

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی از عهده متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و در نهایت کارشناس با مهر و امضای خود به مدارک تهیه شده اعتبار لازم را میدهد و جانمایی پلاک ثبتی و تفسیر عکسهای هوایی روشهایی هستند که برای تعیین موقعیت …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی زمین مسکونی و کشاورزی

تفسیر عکس هوایی زمین مسکونی و کشاورزی

تفسیر عکس هوایی زمین مسکونی و کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.عکس های هوایی و ماهواره ای کاربرد های فراوانی دارن بطور مثال کاربرد های عکس های هوایی در کشاورزی عبارت است از تعیین مشخصات و مساحت مزارع،مطالعه خاک ها و طبقه بندی …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک در تهران

انجام تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک در تهران مورد استفاده قرار می گیرد و در نتیجه منجربه مشخص شدن حد و مرز ملک خواهد شد و ممکن است مالک در مواقع خاصی نیاز پیدا کنند که حدود و موقعیت دقیق ملک خود را مشخص و تثبیت کند در این …

توضیحات بیشتر »