خانه / بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس هوایی با توجه به نقشه یو تی ام

بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس هوایی با توجه به نقشه یو تی ام

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام  را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد. در صورتی که حدود اربعه ملکی معلوم نباشد برای اینکه بتوان آن را بر روی زمین معلووم نمود با روش تفسیر عکس هوایی گذشته میتوان حدود اربعه ملک را معلوم نمود و …

توضیحات بیشتر »

روش انجام تفسیر عکس هوایی با توجه به نقشه یو تی ام

روش انجام تفسیر عکس هوایی با توجه به نقشه یو تی ام

روش انجام تفسیر عکس هوایی با توجه به نقشه یو تی ام  تخصصی است و از عهده کارشناس رسمی دادگستری که یک مفسر به تجربه برمی آید و این کارشناس تفسیر عکس های هوایی را برای جانمایی ملک و هم به منظور حل اختلاف مورد استفاده قرار می گیرد. این …

توضیحات بیشتر »