خانه / بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس های هوایی

بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس های هوایی

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک را می توان به فردی متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد در واقع زمانی لازم عکس های هوایی تفسیر شوند که ملک حدود معلوم نداشته باشد و با انجام تفسیر عکس های هوایی میتوان حدود اربعه را معلوم کرد و سپس …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات بر سر حدود

تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات بر سر حدود

تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات بر سر حدود ملک مورد استفاده قرار می گیرند به این صورت که اراضی ملی برای دولت بسیار با اهمیت می باشد و دولت اگر ملکی را جزء منابع ملی تشخیص دهد آن راتصاحب خواهد کرد.مالک زمینی که توسط دولت تصاحب شده است …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا به عنوان مدرک برای تامین دلیل برای ارائه به دادگاه و شورای حل اختلاف برای امور ملکی استفاده می شود و عکس های هوایی و ماهواره ای اطلاعات بسیار مهم و ارزشمندی را از اراضی روی زمین در اختیار  ما قرار …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک انجام می گیرد تا حد و مرز دقیق عرصه ملک روی زمین مشخص شود. تفسیر عکس های هوایی یک امر تخصصی می باشد و باید توسط فردی انجام شود که در سازمان ها اعتبار داشته باشد کارشناس رسمی دادگستری می تواند …

توضیحات بیشتر »