خانه / بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک را می توان به فردی متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد در واقع زمانی لازم عکس های هوایی تفسیر شوند که ملک حدود معلوم نداشته باشد و با انجام تفسیر عکس های هوایی میتوان حدود اربعه را معلوم کرد و سپس …

توضیحات بیشتر »