خانه / بایگانی برچسب: انجام تصحیح سند

بایگانی برچسب: انجام تصحیح سند

انجام تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی انجام می شود در بسیاری از مواقع که مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده در سند ملک هم خوانی نداشته باشد. اگر سند قدیمی باشد چون با متر اندازه گیری و تهیه شده است دقت آن پایین میباشد اما در …

توضیحات بیشتر »

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی زمانی که مالک ملزم به تهیه نقشه وضع موجود با سند شود و در صورتی که مساحت سند با مساحت وضع موجود مطابقت نداشته باشد بایستی این عمل  برای سند ملک انجام شود و در صورتی که مساحت وضع موجود بزرگ تر باشد …

توضیحات بیشتر »