خانه / بایگانی برچسب: انجام تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

بایگانی برچسب: انجام تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی انجام می شود در بسیاری از مواقع که مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده در سند ملک هم خوانی نداشته باشد. اگر سند قدیمی باشد چون با متر اندازه گیری و تهیه شده است دقت آن پایین میباشد اما در …

توضیحات بیشتر »