خانه / بایگانی برچسب: انجام استعلام پلاک ثبتی با توجه به موقعیت ملک

بایگانی برچسب: انجام استعلام پلاک ثبتی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک به این صورت می باشد که استعلام پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است و با استفاده از این پلاک ثبتی می توان مرزها و حدود اربعه ملک و همچنین موقعیت ملک بر روی زمین …

توضیحات بیشتر »

انجام استعلام پلاک ثبتی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک ثبتی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک ثبتی با توجه به موقعیت ملک زمانی لازم است انجام شود که سند ملک مفقود و یا از بین رفته باشد در این صورت بایستی استعلام پلاک ثبتی ملک توسط یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری انجام شود. انجام استعلام پلاک ثبتی با توجه به موقعیت …

توضیحات بیشتر »