خانه / بایگانی برچسب: انجام استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت

بایگانی برچسب: انجام استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت

استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک

استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک

استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک وقتی بایستی انجام شود که سند رسمی ملک مفقود شده باشد در این صورت برای اخذ دوباره سند رسمی لازم است به اداره ثبت اسناد انجام شود و برای اخذ سند رسمی میبایست مدارک و اطلاعاتی ارائه شود یکی از …

توضیحات بیشتر »

انجام استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک به این صورت می باشد که استعلام پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است و با استفاده از این پلاک ثبتی می توان مرزها و حدود اربعه ملک و همچنین موقعیت ملک بر روی زمین …

توضیحات بیشتر »