خانه / بایگانی برچسب: استعلام وضعیت ثبتی ملک

بایگانی برچسب: استعلام وضعیت ثبتی ملک

استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی به منظور کسب آگاهی از تمام شرایط ملکی می باشد که می خواهید آن را خریداری کنید در واقع با انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک تمام شرایط و مشکلات ملک مشخص می شود و در این صورت شخص خریدار با آگاهی کامل معامله …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی ملک که در سند ملک درج شده است توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی که به اسناد و مدارک ثبتی دسترسی دارد قابل انجام می باشد. زمانی لازم است این استعلام انجام شود که افراد قصد انجام معامله …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی دادگستری با این هدف گرفته می شود تا بتوان معامله ملک را با آسودگی انجام داد. برای انجام این استعلام در وحله اول به پلاک ثبتی نیاز است که در سند ملک درج شده است سپس طبق آن استعلام توسط کارشنااس رسمی دادگستری انجام می …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و به منظور انجام معامله ای مطمئن و هم چنین جلوگیری از ضرر و زیان در معامله انجام میشود در واقع با انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک تمام مشخصه های …

توضیحات بیشتر »