خانه / بایگانی برچسب: استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی

بایگانی برچسب: استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی ملک که در سند ملک درج شده است توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی که به اسناد و مدارک ثبتی دسترسی دارد قابل انجام می باشد. زمانی لازم است این استعلام انجام شود که افراد قصد انجام معامله …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی دادگستری با این هدف گرفته می شود تا بتوان معامله ملک را با آسودگی انجام داد. برای انجام این استعلام در وحله اول به پلاک ثبتی نیاز است که در سند ملک درج شده است سپس طبق آن استعلام توسط کارشنااس رسمی دادگستری انجام می …

توضیحات بیشتر »