خانه / بایگانی برچسب: استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی دادگستری

بایگانی برچسب: استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی دادگستری با این هدف گرفته می شود تا بتوان معامله ملک را با آسودگی انجام داد. برای انجام این استعلام در وحله اول به پلاک ثبتی نیاز است که در سند ملک درج شده است سپس طبق آن استعلام توسط کارشنااس رسمی دادگستری انجام می …

توضیحات بیشتر »