خانه / بایگانی برچسب: استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

بایگانی برچسب: استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی دادگستری با این هدف گرفته می شود تا بتوان معامله ملک را با آسودگی انجام داد. برای انجام این استعلام در وحله اول به پلاک ثبتی نیاز است که در سند ملک درج شده است سپس طبق آن استعلام توسط کارشنااس رسمی دادگستری انجام می …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و به منظور انجام معامله ای مطمئن و هم چنین جلوگیری از ضرر و زیان در معامله انجام میشود در واقع با انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک تمام مشخصه های …

توضیحات بیشتر »